Tulisan Santri Madin BAB IV : DAHSYATNYA HARI KIAMAT

Daftar Isi

Allah ta'ala juga befirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lariilah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang di susukannya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras. "(QS. Al Hajj: 1-2)

Itu adalah hal yang menimbulkan beberapa ketakutan pada awal terjadinya kiamat.

Telah di sebutkan dalam hadis Ibnu Raffi' mengenai sangkakala bahawa langit terbelah antara tiupan yang menimbulkan ketakutan dan menyebabkan pingsan.

Begitu pula guncangan dan terbelahnya bumi, sehingga manusia lari bercerai berai.

Penulis : Abdul Rozak
Editor : Ahmad Prayitno