Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Aku Cinta Al- Quran Kelas Satu

Daftar Isi

 Asalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Selamat pagi semoga kita semua selalu dicurahkan nikmat dan sehat oleh Alloh swt amiin.

Sebelum kita belajar materi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti disemester Dua ini jangan lupa kita awali dengan berdoa memohon kepada Alloh agar kegiatan dapat berjalan lancar dan dapat difaham serta bermanfaat dapat diamalkan.

Seperti biasa diawali surah Al Fatihah dan doa sebelum belajar yah..

Baik selanjutnya hari ini kita akan belajar Pelajaran 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang Aku Cinta Al -Quran.

Gambar Membaca Al Quran


Al-Qur’an adalah wahyu Allah Swt. sebagai kitab suci umat Islam.

Al-Qur’an adalah pedoman hidup umat Islam.

Kita wajib mempelajari Al-Qur’an dan mengamalkannya.

Al-Qur’an berisi diantaranya tentang ke-Esa-an Allah Swt.

Allah Maha Esa artinya Allah itu satu

Apakah kamu mempunyai Al-Qur’an di rumah?

Apa saja yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur’an?

Ayo amati dan ceritakan maksud gambar berikut!

Gambar Belajar Al Quran


Membaca Al-Qur’an akan mendapat pahala.

Al-Qur’an akan memberi kita pertolongan.

Kita membaca Al-Qur’an harus dengan tartil.

Kita akan mempelajari surah al-Ikhlās.

Surah al-Ikhlās berisikan ke-Esa-an Allah Swt.

A.Surah Al Ikhlas

1.Membaca Surah Al Ikhlas


2.Arti Surah Al Ikhlas

Ayat Pertama

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ

Dalam bahasa latin: qul huwallāhu aḥad.

Artinya: Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa’.

Ayat kedua

اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ

Dalam bahasa latin: allāhuṣ-ṣamad

Artinya: Allah tempat meminta segala sesuatu.

Ayat Ketiga

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ

Dalam bahasa latin: lam yalid wa lam yụlad

Artinya: (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

Ayat Keempat

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

Dalam bahasa latin: wa lam yakul lahụ kufuwan aḥad

Artinya: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

3. Penjelasan Surah al-Ikhlās

Surah al-Ikhlās diturunkan di Makkah.

Surah al-Ikhlās termasuk surah makiyah.

Zaman dahulu Kaum Quraisy banyak yang tidak percaya kepada Allah Swt.

Mereka menyembah berhala.

Mereka banyak bertanya tentang Allah Swt.

Itulah sebabnya Allah Swt. menurunkan surah al-Ikhlās.

Perhatikan gambar berikut!

Gambar Ka'bah Makkah


Ini adalah kota Makkah tempat diturunkannya surah al-Ikhlās.

4. Pesan Pokok Surah al-Ikhlas

Surah al-Ikhlās berisi tentang keesaan Allah Swt.

Allah Swt. itu Maha Esa.

Esa artinya satu.

Tidak ada Tuhan selain Allah.

Ayo amati dan ceritakan pendapatmu tentang gambar berikut!

Gambar Sholat Jamaah

Isi pokok surah Al ikhlas


Allah Swt. tempat kita berlindung.

Allah Swt. tidak mempunyai anak.

Allah Swt. tidak mempunyai ayah dan ibu.

Tidak ada yang menyamai Allah Swt.

Soal :

1.Al Quran adalah kitab suci umat...

2.Apakah isi pokok surat Al ikhlas...

3.Tulislah Arti lam yalid  salam yulad...


Terimakasih kita tutup dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillah...
Tetap semangat belajar jaga kesehatan..selamat mengerjakan! 
Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya yah..

Wasalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuh