Bagaimana Hukum Sholat Qobliyah Kemudian Muadzin Iqomah?

Daftar Isi

 Ada pertanyaan di Internet, Saya sedang sholat sunah qobliyah isya mulainya bego tanpa melihat belakang langsung iqomah apa hukumnya?

Jawab: Sholat sunah qobliyah yang dilakukan apabila muadzin sudah iqamah, sedang kita tidak tahu maka hukumnya boleh saja diteruskan.

Gambar Orang Sholat Qobliyah


Alasanya karena membatalkan sholat walau sholat sunah hukumya haram, maka lebih baik diteruskan sholatnya walau muadzin iqomah karena juga tidak batal sholat sunahnya walau sudah iqomah.

فصل) تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة: بالحدث، وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفھم عمدا، وبالمفطر عمدا، والأكل الكثير ناسيا، أوثلاث حركات متواليات ولو سھوا، والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بھما بغيرعذر، ونية قطع الصلاة وتعليق قطعھا بشيء، والتردد في قطعھا

TabThulu Ash-Sholatu Bi’arba’a ‘Asyarota Khoslatan: Bil Hadatsi, Wa Biwuqu’i An-najasati In Lam Tulqo Haalan Min Ghoiri hamlin, Wankisyaafi Al-‘Auroti In Lam Tustarhaalan, Wan-Nuthqi BiHarfaini aw Harfin Mufhimin ‘Amdan, Wa Bilmufaththiri ‘Amdan, Wal-Akli Al-Katsiri Naasiyan, Wa Tsalaatsati harokaatin Mutawaliyaatin Walau Shawan, Wal-watsbahi Al-Faahitsyati, Wadh-Dhorbati Al-mufrithoti, Wa Ziyadati Ruknin Fi’liyyin ‘Amdan, Wat-taqoddumi ‘Alaa Imaamihi Biruknaini Fi’liyaini, Wat-Tkhollafi Bihimaa Bighoiri ‘Uddzrin, Wan-Niyyati Qoth’i Ash-Sholqati Wata’liiqi Quth’iha Bisyai’in, Wat-taroddudi Fii Qoth’iha.

Demikian bunyi fasal tentang hal yang membatalkan sholat diatas dalam kitab karya Syaikh Nawawi Al Bantani.

Dalam kitab safinatunnajah fasal yang menerangkan batalnya sholat tersebut, tidak ada adzan itu membatalkan sholat.

Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.