Materi Kultum 15 Ramadhan: Nisob Zakat, Niat Zakat dan menerima serta Keutamaanya

Daftar Isi

 Asalamualaikum warohmatulloh wabarokaatuh.

Alhamdulilahiladzi arsala rosulahu bil Huda wadinilhaqqi liyudlhirohu 'ala dini kulihi wakaf billahi syahiida.

Washolatu wasalamu ala rosulilahi sayiidul anbiya.

Hadirin wal hadirat rohimanii warohimakumulloh

Kita diberikan kenikmatan oleh Alloh SWT dapat melihat bulan suci ramadhan tahun ini, semoga menjadikan kita semakin berusaha mensyukuri segala nikmatnya.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada nabi akhir zaman nabiyulloh Muhammad Saw yang kita nantikan harapkan syafaatnya kelak di hari akhir, semoga kita menjadi umat yang pantas mendapatkan syafaatnya amiin.

Alhamdulillah washolatu 'ala Rosululloh laahaula wala quwwata Illa Billah.

Kesempatan Ramdhan yang 15 Ini kaki ajan menyampaikan materi dengan ulasan seputar zakat mulaidari Nisob, niat berzakat, menerima zakat hingga keutamaan berzakat.

Gambar Beras Zakat Fitrah (Ilustrasi)


Sebagaimana perintah tentang zakat yang disampaikan Allah SWT:

حد من اموالهم صدقة  تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم(التوبة :٣٠١) 
Ambilah zakat  dari sebagian harta mereka dengan
zakat itu kamu membersihkan dan  mensucikan mereka sesungguhnya Doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Alloh maha         mendengar lagi maha mengetahui .(QS. Ataubat 1-3)
Syarat wajib zakat:
1. Haul (genap  1 tahun ) Hasil Bumi zakatnya waktu panen tidak ada haul.
2 Nisob (Batas minimal wajib zakat yang telah di tentukan)
3. Milik sendiri  .

Barang galian atau pertambangan dan peninggalan purba mengeluarkan zakatnya seketika tidak menunggu satu tahun.

Berikutnya kami sampaikan Nisob harya yang dizaiati, sebagai berikut:
1.Nisobnya Emas : 20 mistgol (70 - 80 gram),
2. Perak nisobnya  200 Dirham (560 -600 gram ).

3.Sedangkan zakat Barang dagangan itu  dinilai denhan harga Emas senilai (76 -80 grm emas )

4.Emas hasil galian Nisobnya =1,2 dan perak Emas penemuan (1,2 zakat nya 20%) Emas galian/purba perak  perdagangan zakatnya 2,5%.

5.Nisob gabah 1 323.132 gram = 1ton 3 kwintal 23 kg lebih 132 gram (Referensi kitab fathul qorib), untuk  padi gaga Nisobnya 1631.516 gram, Beras 815 758 gram dan zakatnya 10 % jika airnya  sulit atau dengan menggunakan mesin pengairan maka zakatnya 5%.

Niat zakat 
نويت ان اخرج زكاة الفطر لنفس فرض لله تعالي 

Doa menerima zakat

اللهم اجرك فيما اعطيت وبارك الله فيما ابقيت برحمتك يا ارحم الرحمين  قال ص ل من اعطي صدقة الفطر كان له عشرة اشياء الاول يظهر جسده من الذنوب والثانى يعتق من النار والثالث يصير صومه مقبولا والرابع يستوجب الجنة والخامس يخرج من قبره امنا والسادس يقبل ما عمل من الخيرات في تلك السنة والسابع تجب له شفاعتي يوم القيامة والثامن يمر علي صراط كالبرق الخاطف والتاسع يرجح مزانه من الحسنات والعاشر يمحو الله اسمه من  ديوان الاشقياء  

Zakat  menurut bahasa berkembang bertambah barokah dan pembersih.

Dasar kewajiban zakat ;
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والركعوا مع الراكعين (البقرة ٤٣)
  Dan dirikan sholat dan  tunaikan zakat dan rukulah(sholatlah) bersama orang-orang yang ruku' (Q.S.Al Baqoroh 43).

Keutamaan Zakat:

  حصنوا اموالكم بالزكات وداوا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء (رواه الخطيب عن المسعود)

Jagalah hartamu denga zakat sembuhkanlah orang-orang yang sakit dengan sedekah dan dan banyak-banyaklah berdoa untik menolak malapetaka (H.R. Hotib dari Masud)..

Demikian kultum subuh yang dapat kami sampaikan .Semoga bermanf.