Contoh Bahan Ajar Materi kelas 4 Bersih itu Sehat

Daftar Isi

                                                                    BAHAN AJAR

 

1.      Judul                                             : Bersih Itu Sehat  

2.      Nama Sekolah                              : SD Negeri 1 Pagerandong

3.      Mata Pelajaran                            : Pendidikan Agama Islam                 

4.      Kelas / Semester                          : IV / 1

5.      Standar Kompetensi                     : Mengenal Nadas dam Najis

6.      Kompetensi Dasar                        : Mengenal Hadas dan Najis

7.      Indikator                                       : 1. Menyebutkan Pengertian Hadas dan Najis

                                                        2. Cara mensucikan Hadas Dan Najis

 

8.      Alokasi Waktu                              : 2 x 35 menit ( 1 x Pertemuan)

9.      Petunjuk Belajar

Mulailah dengan membaca basmallah dan doa sebelum belajar

 

10.  Pengembangan Materi Ajar

a.         Fakta

Peserta didik membiasakan diri menjaga kebersihan dan mampu membersihkannya

b.         Konsep

Pengaertian Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis

adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran/tinja, dan air seni/urin.

Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya: terkena tanah, tinta,

cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis.

Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayammum jika tidak ada air. Hadas kecil (buang air seni, buang air besar, buang angin) menyebabkan batal

wudu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudlu.

Membersihkan najis (darah, air seni dan

tinja) harus menggunakan air mutlak,

misalnya air sumur, air hujan. Caranya,

air yang datang (dikucurkan) ke benda

bernajis, bukan najis yang datang ke air.

 

Cebok (membersikan kotoran, seperti

tinja) atau istinja’ adalah salah satu

cara membersihkan najis yang sering kita

lakukan. Cebok harus dilakukan setelah

buang air kecil atau buang air besar.

Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu

ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul/dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih.

 

Apabila hendak mendirikan ibadah Shalat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran najis. Cermati gambar berikut!

1. Badan (badan orang yang ¡alat)

2. Pakaian (pakaian yang dipakai)

3. Tempat (seluas sajadah)

Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika

melaksanakan Shalat (lihat gambar). Akan tetapi,

harus diartikan ke seluruh kehidupan.

Di luar Shalat pun badan kita harus bersih. Bersih

pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti

baju, celana, peci/topi, tas, sepatu, sepeda, bangku,

meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat, seperti ruang tamu,

ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas,

tempat bemain, halaman, gudang, dapur, WC/kamar mandi, dan lain-lain.

 

 

Perbedaan Hadas dan najis

 

no

Hadas

Najis

 

Hadas besar:

Hadas kecil:

 

Mimpi basah bagi laki-laki

Buang air (air seni, tinja) dan

 

dan haid bagi perempuan. Cara

buang angin, menyebabkan batal

 

menghilangkan hadas besar

wudlu. Cara menghilangkannya

 

dengan mandi atau tayamum,

dicuci dengan air bersih, lalu

 

jika tidak ada air.

 

 

c.         Prinsip

Doa Bersuci

 

Berdoalah ketika masuk ke WC, sebagai berikut:

 

Artinya:“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu

dari segala kejahatan dan kotoran.

 

11.  Latihan Soal

1.Jelaskan pengertian Hadas dan najis !

2.Jelaskan cara mensucikan hadas adan najis!

3.Jelaskan perbedaan hads dan najis!

4.Sebutkan 3 contoh hada!

5.Sebutkan 3 contoh najis!

 

 

Bagan yang menunjukkan mengenai bahan ajar thaharah: