Contoh proposal konferensi MWCNU

Daftar Isi

 contoh proposal

PROPOSAL

KONFERENSI MWCNU KALIGONDANG TAHUN 2021

I.     LATAR BELAKANG

 

Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang periode 2021-2026 telah mengiringi perjalanan bangsa pada era transisi demokrasi sesuai dengan keberadaannya sebagai bagian dari “Civil Society”. Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang merupakan kekuatan yang tidak dapat dikesampingkan jika diukur dengan indikator jumlah anggota yang mencapai ribuan jiwa yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kaligondang, organisasi yang sedang berkembang terbukti dengan capaian periode yang lalu, memiliki tanah serta gedung MWC NU, terbentuknya ranting yang baru selama lima tahun telah terbentuk 3 Ranting baru meliputi ranting Desa Cilapar, ranting Desa Penaruban serta Ranting Desa kaligondang..

Dalam perjalanan kiprahnya, Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang yang berasaskan Pancasila senantiasa berperan aktif di segala bidang sosial kemanusiaan serta pembangunan bangsa terbukti terbentuknya UPZIS Kecamatan Kaligondang sebagai wadah serta sarana berdakwah kemanusiaan.

Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang dalam mewujudkan tujuannya membina masyarakat serta jam’iyah untuk mempertahankan paham Ahlussunnah Wal Jama’ah di tengah masyarakat, serta menjaga tradisi keagamaan yang berjalan dan berkembang hususnya di wilayah Kecamatan Kaligondang terbukti dengan pengajian rutin ahad kliwon pagi yang semakin berkembang terlihat dari ribuan jamaah yang rutin hadir

Perjalanan kepengurusan telah sampai pada akhir masa khidmah kepengurusan yaitu tahun 2021saat ini dan kepengurusan  mengalami berbagai dinamika organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut Konferensi Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang menjadi sangat penting sebagai saranaa menjalankan roda organisasi dan regenerasi yang akan berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2021, tidak sekedar membentuk kepengurusan Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang masa khidmah 2021-2026, tetapi sebagai forum evaluasi dan pertanggungjawaban, yang diharapkan dapat membicarakan dan memecahkan persoalan yang berdampak positif kepada masyarakat baik Nahdliyiin dan masyarakat umum hususnya di Kecamatan Kaligondang.

 Selanjutnya semua ini dirumuskan dalam berbagai kebijakan organisasi untuk kelangsungan organisasi Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

II.  TEMA

     Penguatan Jam’iyah menuju penguatan aqidah Ahlussunnah ala NU di tengah  masa Pandemi Covid 19 ”.

 

III. TUJUAN

1.      Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kebijakan program Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang masa khidmah 2016-2021.

2.      Mengevaluasi pelaksanaan program Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang selama satu periode.

3.      Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang masa khidmat 2021-2026 serta rekomendasi.

4.      Memilih dan menetapkan Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang masa khidmah 2021-2026.

5.      Memilih dan menetapkan Tim Formatur.

 

IV.  WAKTU DAN TEMPAT

Konferensi Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang insya Allah akan diselenggarakan pada :                                                           

Hari, tanggal     :   Ahad , 24 Oktober 2021

Tempat              :   Kompleks MTs Maarif NU 12 Arenan Kaligondang             

Jl. Raya Arenan  Kaligondang Purbalingga.

         

V.   JADWAL ACARA

Terlampir

 

VI.  PERSIDANGAN

Persidangan Konferensi Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang terdiri dari :

1.   Sidang Komisi, meliputi Komisi Organisasi, Komisi Program, Komisi Rekomendasi.

2.   Sidang Pleno

 

 

VII.  PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Konferensi Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang adalah Pimpinan Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang. Untuk melaksanakan tugas sepenuhnya diserahkan kepada panitia Konferensi Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kaligondang, yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana sesuai dengan SK MWC NU Kaligondang Nomor : MWC.11.21.07 /.     / X / 2021 tentang Susunan Panitia Konferensi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang - Purbalingga

Adapun susunan panitia selengkapnya terlampir.

 

VIII.  PESERTA

Konferensi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang dihadiri kurang lebih 85 peserta yang terdiri dari :

1.        Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang

2.        Pengurus Ranting

3.        Peninjau

4.        Undangan 

 

IX.    SUMBER DANA

Sumber dana Konferensi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang berasal dari :

1.      Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang.

2.      Pengurus Ranting

3.      Bantuan yang halal dan tidak mengikat

Adapun rincian anggaran Konferensi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang selengkapnya terlampir.               

 

                                 

 

X.   PENUTUP

Demikian Proposal ini kami sampaikan dan apabila ada hal- hal yang belum tercantum dalam kerangka acuan ini akan diatur oleh Panitia Pelaksana Konferensi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang. Terima kasih dengan harapan semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapan.  Amin.

                                                                                                    

Kaligondang, 29 Agustus  2021

 

 

Panitia Pelaksana

 

                              Ketua                                                                      Sekretaris

 

 

                    Mujiono, S.Pd.I                                                               Prayitno, S.Pd.I

 

 

 

Mengetahui

Pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kaligondang

 

            Rois Syuriyah                                                                          Ketua Tanfidziyah

 

 

            K. Umar Abdul fatah                                                              K.H.Usman Syarif

                                                                                                     


 

Lampiran : 1

Jadwal Konferensi

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kaligondang

 

PUKUL

ACARA

PENAGGUNG JAWAB

Ahad, 24 Oktober 2021

Konferensi

07.00 – 08.00

Registrasi peserta Konferensi

Panitia Pengarah

08.00 – 08.05

Pembukaan

MC

08.05 – 08.15

Pembacaan ayat suci Al Qur’an

Petugas

08.15 – 08.30

Lagu Indonesia Raya

Subanul Wathon

Petugas

08.30 – 08.45

Laporan Panitia

Ust Mujiono, S.Pd.I

08.45 –10.00

Sambutan-sambutan :

1.         Ketua MWC NU Kaligondang

2.        PCNU Kab. Purbalingga

 

KH.Usman Syarif

KH. Muhdir,S.Pd.I, M.Pd.I

10.00 – 10.05

Do’a Penutup

Kyai Umar Abdul Fatah

10.05 – 10.15

Break

Panitia Pelaksana

10.15 – 11.15

Pleno I : Pembahasan Tata Tertib

Panitia Pengarah

11.15  - 12.00

Pleno II : Laporan Pertanggungjawaban

MWC NU Kaligondang

12.00 – 13.00

ISHOMA

Panitia Pelaksana

13.00 – 14.00

Pandangan Umum

MWC NU Kaligondang

14.00 – 15.00

Tanggapan atas Pandangan Umum

MWC NU Kaligondang

15.00 – 15.30

Break, Sholat Ashar

Panitia Pelaksana

15.30 – 16.30

Sidang Komisi

A.       Komisi Organisasi

B.       Komisi Program

C.        Komisi Rekomendasi

Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana

16.30 – 17.00

Pengesahan hasil Komisi

 Panitia Pengarah

17.00 – 17.30

Demisioner

PC NU Kab. Purbalingga

17.30 – 18.00

ISHOMA

Panitia Pelaksana

18.00  - 19.30

Pemilihan Ketua MWC NU

PC NU Kab. Purbalingga

19.30  - 20.00

Penutupan

Panitia Pelaksana

 

 


 

Lampiran : 2

PANITIA KONFERENSI

MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA

KALIGONDANG – PURBALINGGA

 

Penasehat                         :   - Kyai Umar Abdul Fatah

                                             - K.H. Usman Syarif

         - Kyai Abdurahman

                                               

Ketua                              :       Mujiono Abdillah, S.Pd.I

                                                                                                                         

Sekretaris                        :      Ahmad Prayitno, S.Pd. I

                                              

Bendahara                     :        Sukirno,S.Pd

                                                                                                                

Seksi – Seksi  :

Sie. Pendanaan             :      1.  M.Aminudin,M.Pd.I

                                              2.  Fauzan al Wagino,S.H  

                                              3.  Ketua Ranting NU Se-Kec.Kaligondang

                                     

Sie. Acara                      :      K. Husnan Faizudin

                                              Syamsul 

                                              Sujatno,M.Pd

                                             

Sie.   Perlengkapan        :     Kyai Romli MNA    

                                              Suhail Sugito

                                              Ilham Budi,S.Pd

                                              PAC. IPNU Kaligondang                                            

                                                                                           

Sie. Konsumsi                 :     PAC. Muslimat Kaligondang   ( Koor. Sri Poniati )

                                              PAC. Fatayat Kaligondang     (Koor. Puji Nurhayati,)

                                              PAC. IPPNU Kaligondang      (Koor. Dwi Ratnasari)

                                              Musripah, S.Pd.I ( Guru MTs Maarif  NU 12 Arenan )

Siti Mabruroh, S.Pd.I ( Guru MTs Maarif  NU 12 Arenan)     

                   

Sie. Humas                     :        Kyai Mukhlasin                                   

                                                Kyai Suprapto   

                                                Adi Setiyadi                  

Sie. Dek Dok                :         Riski                       

                                                                                                                              

Sie. Keamanan              :        Kuswanto (Satkoryon Banser Kaligondang)

                                                            

Sie. Penerima Tamu     :         Pengurus MWC NU Kaligondang

                                                Dewan Guru MTS Maarif NU 12  Arenan  Kaligondang

 

Sie.Kebersihan            :         Budi (Penjaga MTs Arenan)

                                                Pagarnusa

 

Lampiran : 3

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA

KONFERENSI MWC NU KALIGONDANG

TAHUN 2021

No

URAIAN KEGIATAN

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

A

Sumber Dana

 Rp   

1.

Kas MWC

 Rp   5,00,000

2.

Donatur

 Rp   5,000,000

3.

Iuran Ranting ( 700.000 per ranting )

15

desa

x

1

keg

 Rp    500,000

 =

 Rp   7,500,000

13.000.000

B

Pengeluaran

  13.685.000 

3

Konferensi

 

a.

Layous & Sound system  ( Konferensi)

1

set

x

1

keg

 Rp 1,000,000

 =

 Rp   1,000,000

b.

Dekorasi

1

set

x

1

keg

 Rp    300,000

 =

 Rp      300,000

c.

Dokumentasi ( Semua kegiatan )

1

set

x

1

keg

 Rp    500,000

 =

 Rp      500,000

 

d

Akomodasi

1

set

x

1

keg

 Rp    500,000

 =

 Rp      500,000

 

 

e

Tratag

1

set

x

1

keg

 Rp 1,000,000

 =

 Rp   1,000,000

 

f

Administrasi

3.300.000

a)

SPJ ( 5 buku x 15 ranting) + MWC 30)

105

buku

x

1

keg

 Rp        10,000

 =

 Rp      1.050,000

b)

Cocard Peserta ( 15 x 1 ranting) +(MWC 30)

100

set

x

1

keg

 Rp        5,000

 =

 Rp      500,000

c)

Cocard Panitia

30

set

x

1

keg

 Rp        5,000

 =

 Rp        150,000

 

 

d)

Bener

1

set

x

1

keg

 Rp    300,000

 =

 Rp      300,000

 

e)

Kesekretariatan

1

set

x

1

keg

 Rp    300,000

 =

 Rp      300,000

2.300.000

d.

Konsumsi kecil

a)

Peserta ( 5 org x 15 ranting)

75

org

x

2

keg

 Rp        7,000

 =

 Rp      1.050,000

b)

Pengurus MWC

20

org

x

2

keg

 Rp        7,000

 =

 Rp      280,000

c)

Tamu undangan

10

org

x

2

keg

 Rp        7,000

 =

 Rp      140,000

d)

Panitia

30

org

x

2

keg

 Rp        7,000

 =

 Rp      420,000

e)

Keamanan (Banser 30 org CBP 20 org)

20

org

x

2

keg

 Rp        5,000

 =

 Rp      280,000

2.170.000

e.

Konsumsi besar

a)

Peserta

75

org

x

1

keg

 Rp      13,000

 =

 Rp      975,000

b)

Pengurus MWC

20

org

x

1

keg

 Rp      13,000

 =

 Rp      260,000

c)

Tamu undangan

10

org

x

1

keg

 Rp      13,000

 =

 Rp      130,000

d)

Panitia

30

org

x

2

keg

 Rp      13,000

 =

 Rp      720,000

e)

Keamanan (Banser  org)

20

org

x

1

keg

 Rp      13,000

 =

 Rp   260,000

f.

Bisyaroh Cabang

3

org

x

1

keg

 Rp    100,000

 =

 Rp      300,000

2.645.000

4

Lain-lain

 

a.

Konsumsi Sosialisasi Konferensi

1

set

x

1

keg

 Rp    400,000

 =

 Rp   400,000

 

b

Konsumsi Rapat 

1

set

x

8

keg

 Rp    200,000

 =

 Rp   1,600,000

 

c.

Konsumsi persiapan

30

org

x

3

keg

 Rp      12,000

 =

 Rp      180,000

d.

Perlengkapan Parkir

1

set

x

1

keg

 Rp    150,000

 =

 Rp      150,000

e.

Kebersihan

1

set

x

1

keg

 Rp    300,000

 =

 Rp      300,000

f.

Dana tak terduga

1

set

x

1

keg

 Rp 1,505,000

 =

 Rp   1,500,000

3.270.000

 Kaligondang, 29 Agustus 2021

Ketua Panitia

 Bendahara Panitia

Ust. Mujiono

 Sukirno