Contoh Jadwal Pelajaran TKQ, TPQ, TPA, Madin, Majlis Taklim

Daftar Isi

 

JadwalPelajaran TKA-TPQ-TPA-Madin Al ..........

Hari

Kelas

Kelas I TKA

Kelas II TKA

Kelas III TKA

Kelas IV TKA

Kelas I TPQ

Kelas II TPQ

 

Sabtu

-     Privat

-     Hafalan Do’a Shalat

-     Setoran Hafalan

 

-    Privat

-    Hafalan Do’a Shalat

-    Setoran Hafalan

-    Praktek  Shalat

-    Privat

-    Tajwid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Hafalan Do’a Shalat

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Tajwid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Ahlak

-    Setoran Hafalan

 

Ahad

-     Privat

-     Hafalan Do’a Shalat

-     Setoran Hafalan

-    Privat

-    Do’a Shalat

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Aqoid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Fiqih

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Fiqih

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Tarikh

-    Setoran Hafalan

 

Senin

-     Privat

-     Hafalan Doa Shalat

-     Setoran Hafalan

-    Privat

-    Hafalan Do’a sehari-hari dan terjemahnya

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Fiqih

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Tajwid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Tarikh

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Fiqih

-    Setoran Hafalan

 

Selasa

-     Privat

-     Hafalan Do’a Sehari-hari

-     Setoran Hafalan

-    Privat

-    Hafalan Do’a sehari-hari dan terjemahnya

-    Setoran Hafalan

-   Privat

-   Hafalan Surat Pendek

-   Setoran Hafalan

-    Privat

-    Akhlak

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Ahlak

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Tajwid

-    Setoran Hafalan

 

Rabu

-     Privat

-     Hafalan Surat Pendek

-     Setoran Hafalan

-    Privat

-    Hafalan Surat Pendek

-    Setoran Hafalan

-   Privat

-   Hafalan Do’a Sehari-hari

-   Setoran Hafalan

-    Privat

-    Aqoid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Aqoid

-    Setoran Hafalan

-    Privat

-    Hadist

 

Kamis

-     Latihan Membaca Puisi

-     Ketrampilan

-    Latihan Baca Puisi

-    Ketrampilan

-    Menggambar

-   Latihan Baca Puisi

-   Ketrampilan

-   Menggambar

-    Hafalan Ayat Pilihan

-    Latihan Baca Puisi

-    Ketrampilan

-    Privat

-    Hadist

-    Privat

-    Aqoid

-    Setoran Hafalan

Ekstrakurikuler           :

1.       Barzanzi               :   Putra Malam Selasa, Putri Ahad Siang

2.       Khitobah             :   Malam Ahad dua pekan sekali

3.       Yasinan                :   Malam Jum’at

4.       Roan                     :   Ahad Pagi

5.       Hadroh                 :   Kamis Sore

 

Daftar Kitab    :

1.       Fiqih         :  Mabadiul Fiqhiyah Jilid 1-3

2.       Tajwid      :  Hidayatul Mustafid, Hidayatu Sibyan

3.       Ahlak        :  Ahlakul Banain, Ahlakul Banat, Taisirul Kholak

4.       Aqidah     :  Qotrol Ghoist, Aqoidud Diniyah Jilid 1-2, Jawahirul Kalamiyah

5.       Tarikh       :  Nurul Yaqin Jilid 1-3

6.       Hadist      :  100 Hadist Etika Kehidupan