contoh mc/pembawa acara pengajian maulid Nabi Muhammd saw Bahasa Jawa

Daftar Isi

 contoh mc acara pengajian maulid nabi muhammad saw bahasa jawa

Assalamualikum Wr.Wr.

ingkang kawulo hormati poro alim soho poro ulama’ ingkang kito to’ati fatwanipun

ingkang kawulo hormati poro pini sepuh soho aji sepuh

ingkang kawulo hormati poro bapa-bapak soho ibu-ibu undangan

 

monggo kito panjataken raos pujo dalah puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi kito pinten-pinten rahmat, taufiq hidayah soho inyahipun dumateng kito sedoyo sehinggo wonten dalu puniko kito saget makempal ing mriki kanti mboten wonten halangan setunggal punopo.

sholawat dalah salam mugi-migi kunjuk dumateng nabi muhammad SAW. engkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah engkang kito raosaken sak meniko, soho engkang kito antu-antu syafaatipun wonten yaumil Qiyamah Amin.

wonten mriki kuwulo minegkani pranoto hadicoro badhe maosaken susunan acoro wonten dalu puniko

1. pembukaan

2.wosan ayat-ayat suci alqur’an

3. sambutan

4. do’a

5. penutup

 

  1. acoro engkang sepindah enggeh puniko pembukaan, monggo acoro wonten dalu puniko kito bikak kanthi wosan ummul kitab, ‘ala hadiniyyah assholihah alfatihah
  2. kito lajengaken acoro engkang kping kaleh enggeh puniko wosan-ayat-ayat suci al-Qur’an dumateng panjenenganipun bapak fathhurrohman kulo sumanggaaken……………………. meniko kolo wau wosan ayat-ayat suci al-Qur’an mugi-mugi saget nambah lancaripun acoro wonten dalu puniko.
  3. acoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan, dumateng panjenenganipun bapak meseri kulo sumanggaaken………………………..mekaten kolo wau sambutan saking bapak meseri.
  4. dilajengaken acoro engkang kaping sekawan enggeh puniko do’a dumateng bapak KH. Sunarto kulo sumanggaaken.
  5. acoro engkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acoro ing dalu puniko  kito tutup kanthi waosan hamdalah….. mekaten saking kawulo menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten. wakhiron
Demikian contoh MC bahasa Jawa pengajian maulid nabi Muhammad Saw semoga bermanfaat.