Sholawat Maulaya Sholiwasalim Daiman Abadan beserta Syair Jawa Karya K.H.Muhammad Hisyam Kalijaran

Daftar Isi

 PURBALINGGA (kangprayit.com) sholawat yang sering dilantunkan dalam berbagai moment dan sudah masyhur diberbagai kalangan, salah satunya adalah sholawat maulaya sholiwasalim daiman abadan namun penulis menyajikan syair jawa yang menyertai syair arab atau sholawatnya.

Ilustrasi sholawat maulaya sholiwasalim daiman abadan

untuk terjemah atau makna jawa merupakan anggitan atau karangan ulama sepuh pendiri Pon Pes Sukawarah Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar kabupataen Purbalinggan yaitu K.H Muhammad Hisyam Bin Abdul kariem yang masyhur dipanggil Mbah Hisyam.

Banyak sekali karya beliau baik yang berupa korasan atau lembaran ada juga yang berupa kitab.

Beberapa yang penulis hafal adalah syair lamyah talim terjemah jawanya, syair jawa yang mengartika syair dalam kitab al barzanji, nadlom sifat wajib bagi alloh dan mustahilnya, sedang beruoa kitab adalah kitab irsyadul 'awwam Juz Satu tentang ilmu aqidah atau tauhid dan cabang-cabng iman sedang juz dua seputar ilmu fikih.

Berikut sholawat maulaya sholiwasalim daiman dengan makna atau terjemah syair jawanaya:

Duh gusti paringo rohmat salam sa’lamine # marang nabi kekasihing makhluk sedayane

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته # لكل هول من الاهوال مقتحم

Jeng nabi kekasih den suwun pembelaane # ngicalno pekewuh kang werna-werna tekane

يارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا # واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

Duh gusti berkah nabi nyuwun qobul sejane # nyuwun ampun dosane duh dzat jembar lomane

Demikian semoga bermanfaat dan kelak menjadi wasilah kita mendapat syafaat nabi muhammad saw diakhirat kelak amiiin.

Penulis Ahmad Prayitno merupakan salah satu santri POn Pes Sukawarah Raudlotusholikhin mengharap semoga bermanfaat amiin.