Contoh jadwal Pelajaran Untuk Madin atau TPQ

Daftar Isi

 contoh jadwal pelajaran untuk madrasahdiniyah atau TPQ

Madrasah Diniyah Takmiliyah 
(Madrasah Diniyah Ula)


Kelas 1 MDT
1. Al-Qur'an Hadits
2. Fiqih
3. Akidah Akhlak
4. Tarikh Islam (Sejarah Kebudayaan Islam/SKI)
5. Bahasa Arab
6. Muatan Lokal
    a. Iqra Jilid 3
    b. Iqra Jilid 4
    c. Ibadah Amaliya
    d. HSP (Hafalan Surat-surat Pendek)
    e. HD (Hafalan Doa)

Kelas 2 MDT
1. Al-Qur'an Hadits
2. Fiqih
3. Akidah Akhlak
4. Tarikh Islam (Sejarah Kebudayaan Islam/SKI)
5. Bahasa Arab
6. Muatan Lokal
    a. Iqra Jilid 5
    b. Iqra Jilid 6
    c. Ibadah Amaliya
    d. HSP (Hafalan Surat-surat Pendek)
    e. HD (Hafalan Doa)

Kelas 3 MDT
1. Al-Qur'an Hadits
2. Fiqih
3. Akidah Akhlak
4. Tarikh Islam (Sejarah Kebudayaan Islam/SKI)
5. Bahasa Arab
6. Muatan Lokal
    a. 
Pelajaran Tajwid (Untuk Kelas 3 dan 4)
    b. Ibadah Amaliya
    c. HSP (Hafalan Surat-surat Pendek)
    d. HD (Hafalan Doa)

Kelas 4 MDT
1. Al-Qur'an Hadits
2. Fiqih
3. Akidah Akhlak
4. Tarikh Islam (Sejarah Kebudayaan Islam/SKI)
5. Bahasa Arab
6. Muatan Lokal
    a. 
Pelajaran Tajwid (Untuk Kelas 3 dan 4)
    b. Ibadah Amaliya
    c. HSP (Hafalan Surat-surat Pendek)
    d. HD (Hafalan Doa)